ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยฯในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยฯในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่งานเลขานุการโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2554
 • หมดเขต    26/04/2554
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294