ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีงบประมาณ 2554
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้สนใจเสนอราคาติดต่อได้ที่ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนสองแคววิทยาคม ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5336-9407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2554
 • หมดเขต    05/04/2554
 • อ่าน   550
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294