ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ
 •     กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคาร อุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.suanprung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5328-0228 ต่อ 431-433
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2554
 • หมดเขต    19/04/2554
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294