ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อจำนวน 1 โครงการ และสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อจำนวน 1 โครงการ และสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ 1. จัดซื้อท่อประปา พีวีซี เพื่อใช้เป็นท่อส่งน้ำประปาภูเขา 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ 3. ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน 4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านอ้อย 5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 6. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า อบต.ห้วยทราย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5330-1597
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2554
 • หมดเขต    22/04/2554
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294