ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจำหน่ายมูลฝอยรีไซเคิล
 •     โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาจำหน่ายมูลฝอยรีไซเคิล ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5356-9100 ต่อ 6001
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/04/2554
 • หมดเขต    24/04/2554
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294