ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
 •     ศาลแรงงานภาค 5 จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานคลัง ศาลแรงงานภาค 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.coj.go.th/lbcmic/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5389-0742-43 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2554
 • หมดเขต    22/04/2554
 • อ่าน   608
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294