ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 17 อ่างกาน้อย จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 17 อ่างกาน้อย จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5303-3618-19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2554
 • หมดเขต    25/04/2554
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294