ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 1. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.สายขุนยะ จำนวน 10 รายการ 2. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 รายการ 3. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.และท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 34 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5303-3618-19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2554
 • หมดเขต    25/04/2554
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294