ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามโครงการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามโครงการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 65 อาคาร 3 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.fisherries.go.th/fpo-chiangmai/web2/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5381-0220
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2554
 • หมดเขต    19/04/2554
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294