ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5303-3618-19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2554
 • หมดเขต    28/04/2554
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294