ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ โครงการหมู่บ้านเออบาร์น่า เฟส 3
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ โครงการหมู่บ้านเออบาร์น่า เฟส 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2554
 • หมดเขต    20/04/2554
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294