ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง
 •     เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5344-1543 , 0-5344-2105 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/04/2554
 • หมดเขต    20/04/2554
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294