ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ตืน
 •     กรมชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคางานจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5397-6622-23
 • หน่วยงาน    กรมชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   08/04/2554
 • หมดเขต    12/04/2554
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294