ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมจัดหาวัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายภายในศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณืวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมจัดหาวัสดุงานขยายเขตระบบจำหน่ายภายในศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณืวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ตั้งแต่ 19 - 27 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5324-1018 ต่อ 11611 , 11617
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/04/2554
 • หมดเขต    27/04/2554
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294