ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ สำหรับโรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ สำหรับโรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-470701-2 ต่อ 228
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/04/2554
 • หมดเขต    20/04/2554
 • อ่าน   482
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294