ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก ของโรงพยาบาลไชยปราการ
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ แก้ไขประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก ของโรงพยาบาลไชยปราการ จึงขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5387-0444 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294