ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียน จำนวน 79 รายการ
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียน จำนวน 79 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ห้อง A8 กลุ่มงานธุรการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-112180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2554
 • หมดเขต    20/04/2554
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294