ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติ (Operating System) พร้อม Office Application สำหรับโรงเรียน จำนวน 466 ชุด
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติ (Operating System) พร้อม Office Application สำหรับโรงเรียน จำนวน 466 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5300-3611-14 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/04/2554
 • หมดเขต    22/04/2554
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294