ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 29 เมษายน 2554 ผู้สนใจติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-242630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2554
 • หมดเขต    29/04/2554
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294