ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สันป่าตอง เชียงใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1025
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2554
 • หมดเขต    28/04/2554
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294