ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดต้นแบบการผลิตสารเคมีมูลค่าสูง จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดต้นแบบการผลิตสารเคมีมูลค่าสูง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2554
 • หมดเขต    25/04/2554
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294