ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 14 รายการ จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 14 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดน้ำพุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5358-4570 หรือ 0-8218-9126-0
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/04/2554
 • หมดเขต    06/05/2554
 • อ่าน   416
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294