ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดเมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนวัดเมืองกวัก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5350-3527
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดเมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    06/05/2554
 • อ่าน   446
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294