ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-854389 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/05/2554
 • หมดเขต    05/04/2554
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294