ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-470050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/05/2554
 • หมดเขต    12/05/2554
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294