ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์เครือข่าย Firewall จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    17/07/2550
 • อ่าน   722
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294