ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •     โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-975144
 • หน่วยงาน    โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/05/2554
 • หมดเขต    09/05/2554
 • อ่าน   426
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294