ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 7. แก้ไขดินพังทลาย 8. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5381-1561-3
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294