ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-945283
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294