ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดป่าตาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนวัดป่าตาล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5350-1655
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดป่าตาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    10/05/2554
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294