ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5398-4687
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    09/05/2554
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294