ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับรูปแบบรายการและเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-503723
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    10/05/2554
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294