ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. ขยายไหล่รางระบายน้ำ 4. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต 5. ก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารสวนตำบลมะขุนหวาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5383-7308
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2554
 • หมดเขต    23/05/2554
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294