ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
 •     ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 10 นาฬิกา ที่อาคารสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5389-0742 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    27/05/2554
 • อ่าน   777
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294