ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขนาดเล็ก
 •     โรงเรียนบ้านหนองยางไกล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองยางไกล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-574495
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองยางไกล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    17/05/2554
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294