ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการโดยไม่ได้โอนทะเบียน จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการโดยไม่ได้โอนทะเบียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา จำนวน 1 คัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5324-4250
 • หน่วยงาน    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294