ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5381-0220
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2554
 • หมดเขต    23/05/2554
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294