ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2554
 •     โรงเรียนบ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูนสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-508698
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/05/2554
 • หมดเขต    19/05/2554
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294