ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5332-8495-8 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2554
 • หมดเขต    19/05/2554
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294