ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 •     โรงเรียนบ้านดงสารภี อ.แม่ทา ลำพูน สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านดงสารภี อ.แม่ทา ลำพูน หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 089-8504-822
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านดงสารภี อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294