ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีงบประมาณ 2554 ชั้น ม. .-ม. 6
 •     โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีงบประมาณ 2554 ชั้น ม. .-ม. 6 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนสันติสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-9196
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294