ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้างวังปาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.สบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หรือสอบภามได้ที่ 0-5382-6704 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    31/05/2554
 • อ่าน   437
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294