ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาฯจำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา องเมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาฯจำนวน 3 รายการ ซ่อมแซมรั้วตาข่าย,ซ่อมแซมห้องน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 รพ.สวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤาภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-0228 ต่อ 431
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา องเมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    27/05/2554
 • อ่าน   440
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294