ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คสล. , งานรั้วคอนกรีตบล็อก , และงานห้องน้ำศูนย์ อปพร. ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-9431 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    31/05/2554
 • อ่าน   437
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294