ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย รดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย รดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-6034 ต่อ 126
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/05/2554
 • หมดเขต    24/05/2554
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294