ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 หลัง
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบัญชีและการเงิน ฝ่ายอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/05/2554
 • หมดเขต    02/06/2554
 • อ่าน   442
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294