ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าหวาย จำนวน 50 ไร่
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าหวาย จำนวน 50 ไร่ ของโครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่ลุ่มน้ำปิง บ้านหัวทุ่ง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2554
 • หมดเขต    06/06/2554
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294