ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 •     โรงเรียนบ้านสัน อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านสัน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 หรืสอบถามได้ที่ 0-5350-6575
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสัน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/05/2554
 • หมดเขต    06/06/2554
 • อ่าน   456
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294