ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 •     โรงเรียนวัดอรัญญาราม อ.แม่ทา ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดอรัญญาราม อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-6724
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดอรัญญาราม อ.แม่ทาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/05/2554
 • หมดเขต    06/06/2554
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294