ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 หมวด
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 หมวด วัสดุงานบ้านงานครัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุกการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2554
 • หมดเขต    22/06/2554
 • อ่าน   405
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294